Kết quả tìm kiếm

  • Ngành nghề: Tất cả
  • Từ khóa: Tất cả
  • Quốc gia: Tất cả
  • Tỉnh/Thành phố: Tất cả
  • Ngày đăng: Tất cả
  • Cấp bậc: Tất cả
  • Kinh nghiệm: Tất cả
  • Mức lương: Tất cả
  • Hình thức làm việc: Tất cả
  • Loại hình: Tất cả
Hiển thị việc làm từ 1 đến 3 của 3

Xem: Tóm tắt | Chi tiết

             
  Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Lương  
  28/04/2014 Kỹ sư Quản lý chất lượng hàn (QC Hàn)
-     Review tất cả các tài liệu kiểm soát chất lượng, ITP, liên quan đến quy...
Hết hạn nhận hồ sơ: 27/06/2014
Sóc Trăng Thỏa thuận  
  28/04/2014 Kỹ sư Kết cấu (Structure Engineer)
-          Kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi...
Hết hạn nhận hồ sơ: 27/06/2014
Sóc Trăng Thỏa thuận  
  28/04/2014 Kỹ sư An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE officer)
-     Review tất cả các tài liệu kiểm soát liên quan đến An toàn/Sức khỏe/Môi...
Hết hạn nhận hồ sơ: 27/06/2014
Sóc Trăng Thỏa thuận  
             
Hiển thị việc làm từ 1 đến 3 của 3

Xem: Tóm tắt | Chi tiết