Kết quả tìm kiếm

  • Ngành nghề: Tất cả
  • Từ khóa: Tất cả
  • Quốc gia: Tất cả
  • Tỉnh/Thành phố: Tất cả
  • Ngày đăng: Tất cả
  • Cấp bậc: Tất cả
  • Kinh nghiệm: Tất cả
  • Mức lương: Tất cả
  • Hình thức làm việc: Tất cả
  • Loại hình: Tất cả
Hiển thị việc làm từ 1 đến 20 của 108

Xem: Tóm tắt | Chi tiết

             
  Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Lương  
  23/04/2013 Kỹ Sư Vận Hành Thiết Bị Khảo Sát ANALOGUE/ Địa Chấn
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Thí Nghiệm
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Thí Nghiệm Viên
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Đội Trưởng Khảo Sát Địa Vật Lý (GEOPHYSICAL PARTY CHIEF)
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Công Nhân Khoan
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Thợ Điện
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Khoan
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Chuyên Viên Kỹ Thuật - Quản Lý Nghiệp Vụ Hàng Hải
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Máy 2/ Thợ Máy Chính/ Thợ Máy
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Chuyên Viên QHSE
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Chuyên Viên Kinh Tế Hợp Đồng
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Xử Lý Số Liệu, Lập Báo Cáo Địa Vật Lý
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Địa Chất Công Trình/ Kỹ Sư Lập Báo Cáo Địa Chất Công Trình
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Vận Hành Thiết Bị CPT
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Định Vị
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Thuật Viên Vận Hành Nguồn Nổ
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  23/04/2013 Kỹ Sư Vận Hành Thiết Bị Khảo Sát Thiết Bị Khảo Sát ANALOGUE/Địa Chấn
- Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến công việc sẽ được tra đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. -...
Hết hạn nhận hồ sơ: 22/06/2013
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  21/03/2012 Production Technician/ Control Room Operator
Sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp với ứng viên
Hết hạn nhận hồ sơ: 20/05/2012
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  21/03/2012 Chuyên viên giám sát an toàn
Sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp với ứng viên
Hết hạn nhận hồ sơ: 20/05/2012
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
  21/03/2012 Kỹ sư điện - tự động hóa
Sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp với ứng viên
Hết hạn nhận hồ sơ: 20/05/2012
Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận  
             
Hiển thị việc làm từ 1 đến 20 của 108

Xem: Tóm tắt | Chi tiết