Thông Báo Tuyển Dụng Công ty TNHH PTSC G&S

Công ty TNHH 1TV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát địa chấn, địa vật lý, địa chất công trình và khảo sát công trình ngầm ROV ngoài khơi phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cho các Nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho các vị trí trên bờ và ngoài biển như sau:

1. CHUYÊN VIÊN KINH TẾ HỢP ĐỒNG
2. CHUYÊN VIÊN QHSE
3. CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT – QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI
4. MÁY 2/THỢ MÁY CHÍNH/THỢ MÁY
5. THỢ ĐIỆN
6. KỸ SƯ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH/KỸ SƯ LẬP BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
7. KỸ SƯ XỬ LÝ SỐ LIỆU, LẬP BÁO CÁO ĐỊA VẬT LÝ
8. KỸ SƯ KHOAN
9. CÔNG NHÂN KHOAN
10. KỸ SƯ VẬN HÀNH THIẾT BỊ CPT
11. KỸ SƯ ĐỊNH VỊ
12. KỸ SƯ VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHẢO SÁT ANALOGUE/ ĐỊA CHẤN
13. KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH NGUỒN NỔ
14. KỸ SƯ THÍ NGHIỆM
15. THÍ NGHIỆM VIÊN
16. ĐỘI TRƯỞNG KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ (GEOPHYSICAL PARTY CHIEF)

(Click chuột vào từng vị trí để biết mô tả công việc và yêu cầu với từng vị trí tuyển dụng)

Địa chỉ liên hệ:
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ,
CÔNG TY TNHH 1 TV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẨM PTSC
LẦU 14, KHÁCH SẠN DẦU KHÍ, SỐ 9 HOÀNG DIỆU, TP VŨNG TÀU.
Tel: 0643.588999

Các tin khác
Trang: Quay lại 1| 2| 3| 4| 5| Kế tiếp